Skip to content

Typed dictionaries#

Index > WorkMailMessageFlow > Typed dictionaries

Auto-generated documentation for WorkMailMessageFlow type annotations stubs module mypy-boto3-workmailmessageflow.

GetRawMessageContentRequestRequestTypeDef#

# GetRawMessageContentRequestRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_workmailmessageflow.type_defs import GetRawMessageContentRequestRequestTypeDef

def get_value() -> GetRawMessageContentRequestRequestTypeDef:
  return {
    "messageId": ...,
  }
# GetRawMessageContentRequestRequestTypeDef definition

class GetRawMessageContentRequestRequestTypeDef(TypedDict):
  messageId: str,

GetRawMessageContentResponseTypeDef#

# GetRawMessageContentResponseTypeDef usage example

from mypy_boto3_workmailmessageflow.type_defs import GetRawMessageContentResponseTypeDef

def get_value() -> GetRawMessageContentResponseTypeDef:
  return {
    "messageContent": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# GetRawMessageContentResponseTypeDef definition

class GetRawMessageContentResponseTypeDef(TypedDict):
  messageContent: StreamingBody,
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

S3ReferenceTypeDef#

# S3ReferenceTypeDef usage example

from mypy_boto3_workmailmessageflow.type_defs import S3ReferenceTypeDef

def get_value() -> S3ReferenceTypeDef:
  return {
    "bucket": ...,
    "key": ...,
  }
# S3ReferenceTypeDef definition

class S3ReferenceTypeDef(TypedDict):
  bucket: str,
  key: str,
  objectVersion: NotRequired[str],

ResponseMetadataTypeDef#

# ResponseMetadataTypeDef usage example

from mypy_boto3_workmailmessageflow.type_defs import ResponseMetadataTypeDef

def get_value() -> ResponseMetadataTypeDef:
  return {
    "RequestId": ...,
    "HostId": ...,
    "HTTPStatusCode": ...,
    "HTTPHeaders": ...,
    "RetryAttempts": ...,
  }
# ResponseMetadataTypeDef definition

class ResponseMetadataTypeDef(TypedDict):
  RequestId: str,
  HostId: str,
  HTTPStatusCode: int,
  HTTPHeaders: Dict[str, str],
  RetryAttempts: int,

RawMessageContentTypeDef#

# RawMessageContentTypeDef usage example

from mypy_boto3_workmailmessageflow.type_defs import RawMessageContentTypeDef

def get_value() -> RawMessageContentTypeDef:
  return {
    "s3Reference": ...,
  }
# RawMessageContentTypeDef definition

class RawMessageContentTypeDef(TypedDict):
  s3Reference: S3ReferenceTypeDef, # (1)
 1. See S3ReferenceTypeDef

PutRawMessageContentRequestRequestTypeDef#

# PutRawMessageContentRequestRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_workmailmessageflow.type_defs import PutRawMessageContentRequestRequestTypeDef

def get_value() -> PutRawMessageContentRequestRequestTypeDef:
  return {
    "messageId": ...,
    "content": ...,
  }
# PutRawMessageContentRequestRequestTypeDef definition

class PutRawMessageContentRequestRequestTypeDef(TypedDict):
  messageId: str,
  content: RawMessageContentTypeDef, # (1)
 1. See RawMessageContentTypeDef