Skip to content

Typed dictionaries#

Index > ResourceExplorer > Typed dictionaries

Auto-generated documentation for ResourceExplorer type annotations stubs module mypy-boto3-resource-explorer-2.

AssociateDefaultViewInputRequestTypeDef#

# AssociateDefaultViewInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import AssociateDefaultViewInputRequestTypeDef

def get_value() -> AssociateDefaultViewInputRequestTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
  }
# AssociateDefaultViewInputRequestTypeDef definition

class AssociateDefaultViewInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,

AssociateDefaultViewOutputTypeDef#

# AssociateDefaultViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import AssociateDefaultViewOutputTypeDef

def get_value() -> AssociateDefaultViewOutputTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# AssociateDefaultViewOutputTypeDef definition

class AssociateDefaultViewOutputTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

BatchGetViewErrorTypeDef#

# BatchGetViewErrorTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import BatchGetViewErrorTypeDef

def get_value() -> BatchGetViewErrorTypeDef:
  return {
    "ErrorMessage": ...,
    "ViewArn": ...,
  }
# BatchGetViewErrorTypeDef definition

class BatchGetViewErrorTypeDef(TypedDict):
  ErrorMessage: str,
  ViewArn: str,

BatchGetViewInputRequestTypeDef#

# BatchGetViewInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import BatchGetViewInputRequestTypeDef

def get_value() -> BatchGetViewInputRequestTypeDef:
  return {
    "ViewArns": ...,
  }
# BatchGetViewInputRequestTypeDef definition

class BatchGetViewInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ViewArns: NotRequired[Sequence[str]],

CreateIndexInputRequestTypeDef#

# CreateIndexInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import CreateIndexInputRequestTypeDef

def get_value() -> CreateIndexInputRequestTypeDef:
  return {
    "ClientToken": ...,
  }
# CreateIndexInputRequestTypeDef definition

class CreateIndexInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ClientToken: NotRequired[str],
  Tags: NotRequired[Mapping[str, str]],

CreateIndexOutputTypeDef#

# CreateIndexOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import CreateIndexOutputTypeDef

def get_value() -> CreateIndexOutputTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
    "CreatedAt": ...,
    "State": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# CreateIndexOutputTypeDef definition

class CreateIndexOutputTypeDef(TypedDict):
  Arn: str,
  CreatedAt: datetime,
  State: IndexStateType, # (1)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See IndexStateType
 2. See ResponseMetadataTypeDef

IncludedPropertyTypeDef#

# IncludedPropertyTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import IncludedPropertyTypeDef

def get_value() -> IncludedPropertyTypeDef:
  return {
    "Name": ...,
  }
# IncludedPropertyTypeDef definition

class IncludedPropertyTypeDef(TypedDict):
  Name: str,

SearchFilterTypeDef#

# SearchFilterTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import SearchFilterTypeDef

def get_value() -> SearchFilterTypeDef:
  return {
    "FilterString": ...,
  }
# SearchFilterTypeDef definition

class SearchFilterTypeDef(TypedDict):
  FilterString: str,

DeleteIndexInputRequestTypeDef#

# DeleteIndexInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import DeleteIndexInputRequestTypeDef

def get_value() -> DeleteIndexInputRequestTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
  }
# DeleteIndexInputRequestTypeDef definition

class DeleteIndexInputRequestTypeDef(TypedDict):
  Arn: str,

DeleteIndexOutputTypeDef#

# DeleteIndexOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import DeleteIndexOutputTypeDef

def get_value() -> DeleteIndexOutputTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
    "LastUpdatedAt": ...,
    "State": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# DeleteIndexOutputTypeDef definition

class DeleteIndexOutputTypeDef(TypedDict):
  Arn: str,
  LastUpdatedAt: datetime,
  State: IndexStateType, # (1)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See IndexStateType
 2. See ResponseMetadataTypeDef

DeleteViewInputRequestTypeDef#

# DeleteViewInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import DeleteViewInputRequestTypeDef

def get_value() -> DeleteViewInputRequestTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
  }
# DeleteViewInputRequestTypeDef definition

class DeleteViewInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,

DeleteViewOutputTypeDef#

# DeleteViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import DeleteViewOutputTypeDef

def get_value() -> DeleteViewOutputTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# DeleteViewOutputTypeDef definition

class DeleteViewOutputTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

EmptyResponseMetadataTypeDef#

# EmptyResponseMetadataTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import EmptyResponseMetadataTypeDef

def get_value() -> EmptyResponseMetadataTypeDef:
  return {
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# EmptyResponseMetadataTypeDef definition

class EmptyResponseMetadataTypeDef(TypedDict):
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

GetDefaultViewOutputTypeDef#

# GetDefaultViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import GetDefaultViewOutputTypeDef

def get_value() -> GetDefaultViewOutputTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# GetDefaultViewOutputTypeDef definition

class GetDefaultViewOutputTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

GetIndexOutputTypeDef#

# GetIndexOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import GetIndexOutputTypeDef

def get_value() -> GetIndexOutputTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
    "CreatedAt": ...,
    "LastUpdatedAt": ...,
    "ReplicatingFrom": ...,
    "ReplicatingTo": ...,
    "State": ...,
    "Tags": ...,
    "Type": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# GetIndexOutputTypeDef definition

class GetIndexOutputTypeDef(TypedDict):
  Arn: str,
  CreatedAt: datetime,
  LastUpdatedAt: datetime,
  ReplicatingFrom: List[str],
  ReplicatingTo: List[str],
  State: IndexStateType, # (1)
  Tags: Dict[str, str],
  Type: IndexTypeType, # (2)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (3)
 1. See IndexStateType
 2. See IndexTypeType
 3. See ResponseMetadataTypeDef

GetViewInputRequestTypeDef#

# GetViewInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import GetViewInputRequestTypeDef

def get_value() -> GetViewInputRequestTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
  }
# GetViewInputRequestTypeDef definition

class GetViewInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,

IndexTypeDef#

# IndexTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import IndexTypeDef

def get_value() -> IndexTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
  }
# IndexTypeDef definition

class IndexTypeDef(TypedDict):
  Arn: NotRequired[str],
  Region: NotRequired[str],
  Type: NotRequired[IndexTypeType], # (1)
 1. See IndexTypeType

ListIndexesInputListIndexesPaginateTypeDef#

# ListIndexesInputListIndexesPaginateTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListIndexesInputListIndexesPaginateTypeDef

def get_value() -> ListIndexesInputListIndexesPaginateTypeDef:
  return {
    "Regions": ...,
  }
# ListIndexesInputListIndexesPaginateTypeDef definition

class ListIndexesInputListIndexesPaginateTypeDef(TypedDict):
  Regions: NotRequired[Sequence[str]],
  Type: NotRequired[IndexTypeType], # (1)
  PaginationConfig: NotRequired[PaginatorConfigTypeDef], # (2)
 1. See IndexTypeType
 2. See PaginatorConfigTypeDef

ListIndexesInputRequestTypeDef#

# ListIndexesInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListIndexesInputRequestTypeDef

def get_value() -> ListIndexesInputRequestTypeDef:
  return {
    "MaxResults": ...,
  }
# ListIndexesInputRequestTypeDef definition

class ListIndexesInputRequestTypeDef(TypedDict):
  MaxResults: NotRequired[int],
  NextToken: NotRequired[str],
  Regions: NotRequired[Sequence[str]],
  Type: NotRequired[IndexTypeType], # (1)
 1. See IndexTypeType

ListSupportedResourceTypesInputListSupportedResourceTypesPaginateTypeDef#

# ListSupportedResourceTypesInputListSupportedResourceTypesPaginateTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListSupportedResourceTypesInputListSupportedResourceTypesPaginateTypeDef

def get_value() -> ListSupportedResourceTypesInputListSupportedResourceTypesPaginateTypeDef:
  return {
    "PaginationConfig": ...,
  }
# ListSupportedResourceTypesInputListSupportedResourceTypesPaginateTypeDef definition

class ListSupportedResourceTypesInputListSupportedResourceTypesPaginateTypeDef(TypedDict):
  PaginationConfig: NotRequired[PaginatorConfigTypeDef], # (1)
 1. See PaginatorConfigTypeDef

ListSupportedResourceTypesInputRequestTypeDef#

# ListSupportedResourceTypesInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListSupportedResourceTypesInputRequestTypeDef

def get_value() -> ListSupportedResourceTypesInputRequestTypeDef:
  return {
    "MaxResults": ...,
  }
# ListSupportedResourceTypesInputRequestTypeDef definition

class ListSupportedResourceTypesInputRequestTypeDef(TypedDict):
  MaxResults: NotRequired[int],
  NextToken: NotRequired[str],

SupportedResourceTypeTypeDef#

# SupportedResourceTypeTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import SupportedResourceTypeTypeDef

def get_value() -> SupportedResourceTypeTypeDef:
  return {
    "ResourceType": ...,
  }
# SupportedResourceTypeTypeDef definition

class SupportedResourceTypeTypeDef(TypedDict):
  ResourceType: NotRequired[str],
  Service: NotRequired[str],

ListTagsForResourceInputRequestTypeDef#

# ListTagsForResourceInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListTagsForResourceInputRequestTypeDef

def get_value() -> ListTagsForResourceInputRequestTypeDef:
  return {
    "resourceArn": ...,
  }
# ListTagsForResourceInputRequestTypeDef definition

class ListTagsForResourceInputRequestTypeDef(TypedDict):
  resourceArn: str,

ListTagsForResourceOutputTypeDef#

# ListTagsForResourceOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListTagsForResourceOutputTypeDef

def get_value() -> ListTagsForResourceOutputTypeDef:
  return {
    "Tags": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# ListTagsForResourceOutputTypeDef definition

class ListTagsForResourceOutputTypeDef(TypedDict):
  Tags: Dict[str, str],
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

ListViewsInputListViewsPaginateTypeDef#

# ListViewsInputListViewsPaginateTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListViewsInputListViewsPaginateTypeDef

def get_value() -> ListViewsInputListViewsPaginateTypeDef:
  return {
    "PaginationConfig": ...,
  }
# ListViewsInputListViewsPaginateTypeDef definition

class ListViewsInputListViewsPaginateTypeDef(TypedDict):
  PaginationConfig: NotRequired[PaginatorConfigTypeDef], # (1)
 1. See PaginatorConfigTypeDef

ListViewsInputRequestTypeDef#

# ListViewsInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListViewsInputRequestTypeDef

def get_value() -> ListViewsInputRequestTypeDef:
  return {
    "MaxResults": ...,
  }
# ListViewsInputRequestTypeDef definition

class ListViewsInputRequestTypeDef(TypedDict):
  MaxResults: NotRequired[int],
  NextToken: NotRequired[str],

ListViewsOutputTypeDef#

# ListViewsOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListViewsOutputTypeDef

def get_value() -> ListViewsOutputTypeDef:
  return {
    "NextToken": ...,
    "Views": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# ListViewsOutputTypeDef definition

class ListViewsOutputTypeDef(TypedDict):
  NextToken: str,
  Views: List[str],
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (1)
 1. See ResponseMetadataTypeDef

PaginatorConfigTypeDef#

# PaginatorConfigTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import PaginatorConfigTypeDef

def get_value() -> PaginatorConfigTypeDef:
  return {
    "MaxItems": ...,
  }
# PaginatorConfigTypeDef definition

class PaginatorConfigTypeDef(TypedDict):
  MaxItems: NotRequired[int],
  PageSize: NotRequired[int],
  StartingToken: NotRequired[str],

ResourceCountTypeDef#

# ResourceCountTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ResourceCountTypeDef

def get_value() -> ResourceCountTypeDef:
  return {
    "Complete": ...,
  }
# ResourceCountTypeDef definition

class ResourceCountTypeDef(TypedDict):
  Complete: NotRequired[bool],
  TotalResources: NotRequired[int],

ResourcePropertyTypeDef#

# ResourcePropertyTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ResourcePropertyTypeDef

def get_value() -> ResourcePropertyTypeDef:
  return {
    "Data": ...,
  }
# ResourcePropertyTypeDef definition

class ResourcePropertyTypeDef(TypedDict):
  Data: NotRequired[Dict[str, Any]],
  LastReportedAt: NotRequired[datetime],
  Name: NotRequired[str],

ResponseMetadataTypeDef#

# ResponseMetadataTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ResponseMetadataTypeDef

def get_value() -> ResponseMetadataTypeDef:
  return {
    "RequestId": ...,
    "HostId": ...,
    "HTTPStatusCode": ...,
    "HTTPHeaders": ...,
    "RetryAttempts": ...,
  }
# ResponseMetadataTypeDef definition

class ResponseMetadataTypeDef(TypedDict):
  RequestId: str,
  HostId: str,
  HTTPStatusCode: int,
  HTTPHeaders: Dict[str, str],
  RetryAttempts: int,

SearchInputRequestTypeDef#

# SearchInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import SearchInputRequestTypeDef

def get_value() -> SearchInputRequestTypeDef:
  return {
    "QueryString": ...,
  }
# SearchInputRequestTypeDef definition

class SearchInputRequestTypeDef(TypedDict):
  QueryString: str,
  MaxResults: NotRequired[int],
  NextToken: NotRequired[str],
  ViewArn: NotRequired[str],

SearchInputSearchPaginateTypeDef#

# SearchInputSearchPaginateTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import SearchInputSearchPaginateTypeDef

def get_value() -> SearchInputSearchPaginateTypeDef:
  return {
    "QueryString": ...,
  }
# SearchInputSearchPaginateTypeDef definition

class SearchInputSearchPaginateTypeDef(TypedDict):
  QueryString: str,
  ViewArn: NotRequired[str],
  PaginationConfig: NotRequired[PaginatorConfigTypeDef], # (1)
 1. See PaginatorConfigTypeDef

TagResourceInputRequestTypeDef#

# TagResourceInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import TagResourceInputRequestTypeDef

def get_value() -> TagResourceInputRequestTypeDef:
  return {
    "resourceArn": ...,
  }
# TagResourceInputRequestTypeDef definition

class TagResourceInputRequestTypeDef(TypedDict):
  resourceArn: str,
  Tags: NotRequired[Mapping[str, str]],

UntagResourceInputRequestTypeDef#

# UntagResourceInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import UntagResourceInputRequestTypeDef

def get_value() -> UntagResourceInputRequestTypeDef:
  return {
    "resourceArn": ...,
    "tagKeys": ...,
  }
# UntagResourceInputRequestTypeDef definition

class UntagResourceInputRequestTypeDef(TypedDict):
  resourceArn: str,
  tagKeys: Sequence[str],

UpdateIndexTypeInputRequestTypeDef#

# UpdateIndexTypeInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import UpdateIndexTypeInputRequestTypeDef

def get_value() -> UpdateIndexTypeInputRequestTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
    "Type": ...,
  }
# UpdateIndexTypeInputRequestTypeDef definition

class UpdateIndexTypeInputRequestTypeDef(TypedDict):
  Arn: str,
  Type: IndexTypeType, # (1)
 1. See IndexTypeType

UpdateIndexTypeOutputTypeDef#

# UpdateIndexTypeOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import UpdateIndexTypeOutputTypeDef

def get_value() -> UpdateIndexTypeOutputTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
    "LastUpdatedAt": ...,
    "State": ...,
    "Type": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# UpdateIndexTypeOutputTypeDef definition

class UpdateIndexTypeOutputTypeDef(TypedDict):
  Arn: str,
  LastUpdatedAt: datetime,
  State: IndexStateType, # (1)
  Type: IndexTypeType, # (2)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (3)
 1. See IndexStateType
 2. See IndexTypeType
 3. See ResponseMetadataTypeDef

CreateViewInputRequestTypeDef#

# CreateViewInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import CreateViewInputRequestTypeDef

def get_value() -> CreateViewInputRequestTypeDef:
  return {
    "ViewName": ...,
  }
# CreateViewInputRequestTypeDef definition

class CreateViewInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ViewName: str,
  ClientToken: NotRequired[str],
  Filters: NotRequired[SearchFilterTypeDef], # (1)
  IncludedProperties: NotRequired[Sequence[IncludedPropertyTypeDef]], # (2)
  Tags: NotRequired[Mapping[str, str]],
 1. See SearchFilterTypeDef
 2. See IncludedPropertyTypeDef

UpdateViewInputRequestTypeDef#

# UpdateViewInputRequestTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import UpdateViewInputRequestTypeDef

def get_value() -> UpdateViewInputRequestTypeDef:
  return {
    "ViewArn": ...,
  }
# UpdateViewInputRequestTypeDef definition

class UpdateViewInputRequestTypeDef(TypedDict):
  ViewArn: str,
  Filters: NotRequired[SearchFilterTypeDef], # (1)
  IncludedProperties: NotRequired[Sequence[IncludedPropertyTypeDef]], # (2)
 1. See SearchFilterTypeDef
 2. See IncludedPropertyTypeDef

ViewTypeDef#

# ViewTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ViewTypeDef

def get_value() -> ViewTypeDef:
  return {
    "Filters": ...,
  }
# ViewTypeDef definition

class ViewTypeDef(TypedDict):
  Filters: NotRequired[SearchFilterTypeDef], # (1)
  IncludedProperties: NotRequired[List[IncludedPropertyTypeDef]], # (2)
  LastUpdatedAt: NotRequired[datetime],
  Owner: NotRequired[str],
  Scope: NotRequired[str],
  ViewArn: NotRequired[str],
 1. See SearchFilterTypeDef
 2. See IncludedPropertyTypeDef

ListIndexesOutputTypeDef#

# ListIndexesOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListIndexesOutputTypeDef

def get_value() -> ListIndexesOutputTypeDef:
  return {
    "Indexes": ...,
    "NextToken": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# ListIndexesOutputTypeDef definition

class ListIndexesOutputTypeDef(TypedDict):
  Indexes: List[IndexTypeDef], # (1)
  NextToken: str,
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See IndexTypeDef
 2. See ResponseMetadataTypeDef

ListSupportedResourceTypesOutputTypeDef#

# ListSupportedResourceTypesOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ListSupportedResourceTypesOutputTypeDef

def get_value() -> ListSupportedResourceTypesOutputTypeDef:
  return {
    "NextToken": ...,
    "ResourceTypes": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# ListSupportedResourceTypesOutputTypeDef definition

class ListSupportedResourceTypesOutputTypeDef(TypedDict):
  NextToken: str,
  ResourceTypes: List[SupportedResourceTypeTypeDef], # (1)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See SupportedResourceTypeTypeDef
 2. See ResponseMetadataTypeDef

ResourceTypeDef#

# ResourceTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import ResourceTypeDef

def get_value() -> ResourceTypeDef:
  return {
    "Arn": ...,
  }
# ResourceTypeDef definition

class ResourceTypeDef(TypedDict):
  Arn: NotRequired[str],
  LastReportedAt: NotRequired[datetime],
  OwningAccountId: NotRequired[str],
  Properties: NotRequired[List[ResourcePropertyTypeDef]], # (1)
  Region: NotRequired[str],
  ResourceType: NotRequired[str],
  Service: NotRequired[str],
 1. See ResourcePropertyTypeDef

BatchGetViewOutputTypeDef#

# BatchGetViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import BatchGetViewOutputTypeDef

def get_value() -> BatchGetViewOutputTypeDef:
  return {
    "Errors": ...,
    "Views": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# BatchGetViewOutputTypeDef definition

class BatchGetViewOutputTypeDef(TypedDict):
  Errors: List[BatchGetViewErrorTypeDef], # (1)
  Views: List[ViewTypeDef], # (2)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (3)
 1. See BatchGetViewErrorTypeDef
 2. See ViewTypeDef
 3. See ResponseMetadataTypeDef

CreateViewOutputTypeDef#

# CreateViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import CreateViewOutputTypeDef

def get_value() -> CreateViewOutputTypeDef:
  return {
    "View": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# CreateViewOutputTypeDef definition

class CreateViewOutputTypeDef(TypedDict):
  View: ViewTypeDef, # (1)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See ViewTypeDef
 2. See ResponseMetadataTypeDef

GetViewOutputTypeDef#

# GetViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import GetViewOutputTypeDef

def get_value() -> GetViewOutputTypeDef:
  return {
    "Tags": ...,
    "View": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# GetViewOutputTypeDef definition

class GetViewOutputTypeDef(TypedDict):
  Tags: Dict[str, str],
  View: ViewTypeDef, # (1)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See ViewTypeDef
 2. See ResponseMetadataTypeDef

UpdateViewOutputTypeDef#

# UpdateViewOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import UpdateViewOutputTypeDef

def get_value() -> UpdateViewOutputTypeDef:
  return {
    "View": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# UpdateViewOutputTypeDef definition

class UpdateViewOutputTypeDef(TypedDict):
  View: ViewTypeDef, # (1)
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (2)
 1. See ViewTypeDef
 2. See ResponseMetadataTypeDef

SearchOutputTypeDef#

# SearchOutputTypeDef usage example

from mypy_boto3_resource_explorer_2.type_defs import SearchOutputTypeDef

def get_value() -> SearchOutputTypeDef:
  return {
    "Count": ...,
    "NextToken": ...,
    "Resources": ...,
    "ViewArn": ...,
    "ResponseMetadata": ...,
  }
# SearchOutputTypeDef definition

class SearchOutputTypeDef(TypedDict):
  Count: ResourceCountTypeDef, # (1)
  NextToken: str,
  Resources: List[ResourceTypeDef], # (2)
  ViewArn: str,
  ResponseMetadata: ResponseMetadataTypeDef, # (3)
 1. See ResourceCountTypeDef
 2. See ResourceTypeDef
 3. See ResponseMetadataTypeDef